Toprak ve Arıtma Çamuru Analizi

İnsan faaliyetleri neticesinde toprağın tabii yapısının bozulması, fiziksel, kimyasal ve biyolojik bileşiminin olumsuz yönde değişmesi ve özelliği icabı faydalı kullanılabilirliğinin azalması veya yerinde kullanılmaması toprak kirliliğini oluşturmaktadır. Yerleşim alanlarından çıkan atıklar, egzoz gazları, endüstri atıkları, tarımsal mücadele ilaçları ve kimyasal gübreler toprak kirliliğine sebep olan en önemli etkenlerdir.

Toprak kirliliğinin önlenmesi, kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel sahaların ve sektörlerinin tespiti, kayıt altına alınması, kirlenmiş toprakların ve sahaların temizlenmesi ve izlenmesi için mevcut kirlilik durumunun öğrenilmesi amacıyla numune alma, ölçüm/analizlerinin yapılması ve raporlanması konusunda hizmet vermekteyiz.

Bu kapsamda;

Toprak Analizleri,

modern analitik laboratuvarımızda yapılmaktadır.

Mevzuat Bilgisi;

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik (Ek-1 ve Ek-2)

Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik (Ek-1 ve Ek-2)

Evsel ve Endüstriyel atık suların arıtılması sonucu ortaya çıkan arıtma çamurlarının çevreye zarar vermeden ekolojik ve ekonomik biçimde giderilmesi ve değerlendirilmesi için çeşitli metotlar bulunmaktadır. Arıtma çamurlarının doğrudan tarımda kullanılması, kompostlaştırılarak organik gübre şeklinde araziye verilmesi vb. uygulanan metotlar için ağır metal içeriği, zararlı organik madde bileşiği ve patojen organizma durumunun bilinmesi gerekmektedir.

Arıtma Çamurlarının toprağa, bitkilere, hayvanlara ve insanlara zarar vermeyecek şekilde, toprakta kontrollü kullanımına ilişkin “Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında arıtma çamurunun mevcut kirlilik durumunun öğrenilmesi amacıyla numune alma, ölçüm/analizlerinin yapılması ve raporlanması konusunda hizmet vermekteyiz.

Bu kapsamda;

Arıtma Çamuru ve/veya Proses Atığı Analizleri,

Arıtma Çamurunun Toprakta Kullanılabilirlik Analizleri,

Arıtma Çamurlarının ve/veya Proses Atıklarının Atık Yakma Tesislerinde Yakılabilirlik Analizleri

modern analitik laboratuvarımızda yapılmaktadır.

Mevzuat Bilgisi;

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik (Ek-1 ve Ek-2)

Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik (Ek-1 ve Ek-2)